Fonduri europene

PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) este documentul pe baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

Măsura 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

În acest context, Gamma Vet poate reprezenta partenerul ideal pentru întreprinzătorii particulari (medici veterinari și nu numai) în efortul dumneavoastră de a absorbi fonduri europene nerambursabile, prin înființarea de cabinete veterinare în mediul rural.

Gamma Vet vă oferă un program de parteneriat pe termen lung, servicii de consultanță și ajutor în transformarea ideii dumneavoastră într-un proiect viabil.

Beneficiari eligibili:

 1. Microintreprinderi (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2 milioane Euro echivalent in lei);
 2. Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi. Persoanele fizice se pot autoriza doar in persoana fizica autorizata, intreprindere familiala si intreprindere individuala, asa cum sunt definite in OUG 44/2008 si OUG 38/2009. Aceasta categorie de beneficiari trebuie sa opteze inca din momentul depunerii cererii de finantare pentru forma in care doreste autorizarea. Este eligibil pentru finantare medicul veterinar cu drept de libera practica, precum si medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet medical individual.

Conditii de eligibilitate si precizari:

 1. Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural)
 2. Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei
 3. Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate
 4. Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati
 5. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei
 6. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei
 7. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani
 8. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.
  ATENTIE! In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat.
 9. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali

Intensitatea sprijinului si plafoane maxime:
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;
 • 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala.

Termen de depunere pentru proiecte: 31 august 2012.

Pentru orice alte detalii sau intrebari vă rugăm să ne contactați direct.

 

Cu speranța unei viitoare colaborări,

Echipa Gamma Vet

GammaVet Phone +40 746.20.77.98 GammaVet Fax +40 378.10.63.93 GammaVet Email office@gammavet.ro GammaVet Facebook Facebook GammaVet Twitter Twitter GammaVet Youtube Youtube

Gamma Vet © 2019. Toate drepturile rezervate.